Content-publisher

Wat staat er in een loonstrook?

De loonstrook lijkt zo makkelijk: bereken salaris en klaar ben je, maar er staat nog veel meer op de loonstrook dan de meeste mensen denken. Denk hierbij aan werkkostenregeling, belasting en ga nog maar even door. De loonstrook krijgen werknemers meestal aan het eind van de maand binnen als beloning in de vorm van geld voor hun goede werk. In de loonstrook staan een aantal dingen die betrekking op de hoogte van het salaris.

Allereerst staan er de gewerkte of overeengekomen uren op. Dit kan verschillen per bedrijf en functie. Zo is bij de een afgesproken dat iemand  40 uur per week werkt en bij de ander moet worden bijgehouden wanneer hij/zij hebben gewerkt. Daarna staat erbij in welke periode/tijdvak de diensten zijn verricht. Dit wordt in de meeste gevallen per maand aangegeven. Dan het bedrag van het brutoloon in geld. Dit brutoloon kan verschillen per bedrijf of functie. Wel is er een minimumloon ingesteld waar niet onder betaald mag worden. En bij bepaalde functies zijn er cao’s waar aan gehouden moet worden. Daar gaat de onkostenvergoeding van af. Verder zijn er nog vakantierechten. Iedereen heeft namelijk recht op vakantie. Meestal ligt dit op 8% van het maandloon. Dit kan worden uitbetaald in de maand mei of per maand worden uitbetaald. Dit hangt af van de manier van betalen van het bedrijf. Verder worden de ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies er van afgetrokken. Dit allemaal is een percentage van het maandloon. Als aanvulling zodat de transacties goed worden doorgevoerd komt er wat aanvullende informatie bij. Namelijk de NAW-gegevens van de werknemer, verdere gegevens van de werkgever en niet te vergeten het SoFi-nummer. Hierdoor is alle informatie op een rij gezet en kan het salaris worden uitbetaald. Het is namelijk verplicht om een loonstrook aan de werknemer te geven zodat zij overzicht hebben op hun salaris en mogelijke fouten kunnen gecorrigeerd worden.

http://www.cbbs.nl/