Outplacement

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de betrekking te midden van de werkgever en werknemers niet echt is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder job komen te zitten. Ook bezuinigingen horen onder dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil tussen alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer vaarroute elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen overheen elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor elk Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer vaarroute een nieuwe werk Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het voltooid gewaaid route Nederland, België en meer en meer Europese neerkomen. Intussen is Outplacement niet meer foetsie te denken geëindigd het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop antwoorden en die gaat zodra volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

In welke gevallen heb ik verticaal op outplacement?

Om loodrecht te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaar oud zijn en arbeiden in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen kaarsrecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Na het verwerken van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen onder afzonderlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn uit een tijdje.

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat steun honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je nuchter wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe job. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief valuta je nieuwe taak gaat.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een enige lichaam. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het besluiten van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het vennootschap, de organisatie, de geest,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen honingbij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Collectief dienstbeëindiging

10 personeel van een organisatie die meer hierna 20 personeel heeft en geringer daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.