Content Publisher
Image default
Health

Hoe kan fysiotherapie helpen?

Een fysiotherapeut helpt bij de verzorging van patiënten in alle fasen van genezing, van de eerste diagnose tot de herstellende en preventieve stadia van herstel. Fysiotherapie kan een op zichzelf staande optie zijn, of het kan andere behandelingen ondersteunen.

Sommige patiënten worden door een arts naar een fysiotherapeut verwezen, terwijl anderen zelf therapie zoeken, zoals fysiotherapie Amsterdam.

Volgens de Wereldfederatie voor Fysiotherapie krijgt een fysiotherapeut een opleiding die hem in staat stelt om:

een lichamelijk onderzoek en evaluatie van iemands beweging, flexibiliteit, spier- en gewrichtsbeweging, en prestaties uit te voeren, inclusief het achterhalen van hun gezondheidsgeschiedenis
een klinische diagnose, prognose en zorgplan met korte- en langetermijndoelen te stellen
fysiotherapeutische behandeling en interventie uit te voeren
aanbevelingen doen voor zelfmanagement, inclusief oefeningen die iemand thuis kan doen.
Naast fysieke manipulatie kan de fysiotherapeutische behandeling bestaan uit:

Iontophorese: Hierbij wordt een elektrische stroom gebruikt om bepaalde medicijnen, zoals topische steroïden, af te geven. Dit kan de aanwezigheid van ontstekingen verminderen.
Elektrische stimulatie (e-stim): Er zijn twee soorten e-stim. Transcutane elektrische zenuwstimulatie vermindert de pijn. Daarentegen werkt neuromusculaire elektrische stimulatie om spiermotorische eenheden te stimuleren om de spierbetrokkenheid te verbeteren.
Warmte, vochtige warmte en koudetherapie: Deze kunnen voordelen bieden bij een reeks aandoeningen.
Lichttherapie: Hierbij worden speciale lampen en lasers gebruikt om bepaalde medische aandoeningen te behandelen.

Veel voorkomende aandoeningen waarbij fysiotherapie kan helpen
Fysiotherapeuten kunnen, afhankelijk van hun specialiteit, aanvullende behandeling bieden bij een grote verscheidenheid aan medische aandoeningen.

Hoewel fysiotherapeuten de medische aandoening niet direct en zelfstandig mogen behandelen, anders dan pure musculoskeletale aandoeningen, werken ze aan een optimaal herstel of leren ze iemand hoe hij zijn bewegingspatronen kan optimaliseren.

Enkele aandoeningen die baat kunnen hebben bij fysiotherapie zijn:

cardiopulmonale aandoeningen, zoals chronische obstructieve longziekte, taaislijmziekte en hartfalen na een myocardinfarct
aandoeningen die de hand aantasten, zoals carpaal tunnel syndroom en trigger finger
spier- en skeletaandoeningen, waaronder rugpijn, rotator cuff scheuren en temporomandibulaire gewrichtsaandoeningen
neurologische aandoeningen, zoals beroerte, ruggenmergletsel, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, vestibulaire disfunctie en traumatisch hersenletsel
pediatrische aandoeningen, waaronder hersenverlamming en spierdystrofie
sportblessures, zoals hersenschudding en tenniselleboog
vrouwelijke gezondheid en bekkenbodemdisfunctie, waaronder urine-incontinentie en lymfoedeem
huidaandoeningen of verwondingen, zoals brandwonden, wondverzorging en diabetische zweren

Tip: Kijk ook eens naar manuele therapie Amsterdam