Content-publisher

De HRM afdeling binnen een bedrijf

Vooral bij grote bedrijven is er een specifieke afdeling die zich bezig houdt met het bijhouden van het personeelsbestand. Deze afdeling wordt de hrm afdeling of human resources management afdeling genoemd. De namen die je voor deze afdelingen in Nederland ook wel eens terug ziet komen is het personeelsbeleid of personeelszaken. Het personeel binnen een organisatie of bedrijf is een belangrijk onderdeel voor het bedrijf. Zonder personeel kan er niet tot nauwelijks geld verdient worden en dit is ook de reden dat er veel aandacht aan het personeel wordt geschonken. Een groot bedrijf heeft in de meeste gevallen wel een consultant HRM in dienst die zich de gehele dag bezig houdt met alle personeelszaken. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit de online urenregistratie, aannemen van nieuwe werknemers, het maken van dienst- en werkroosters, handhaven van de veiligheid op de werkvloer en de communicatie tussen de staf en de werknemers. Zodra deze verbinding optimaal is zullen er niet tot nauwelijks onduidelijkheden ontstaan binnen het bedrijf over de uitvoering van bepaalde taken. De hrm afdeling zorgt ook voor bijscholing en cursussen indien deze nodig zijn voor het personeel. Meestal is dit noodzakelijk als er een verandering van werkzaamheden heeft plaatsgevonden of binnenkort zal gaan plaatsvinden. De arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel als het gaat om het verrichten van de werkzaamheden binnen een bedrijf.  De hrm afdeling helpt bij het opstellen van een goed arbeidscontract en denkt mee over de arbeidsvoorwaarden die hierbij van kracht zullen zijn. Zodra dit allemaal zo effectief mogelijk is gemaakt zal de effectiviteit en productiviteit van de werknemers stijgen en levert het automatisch een bijdrage aan de organisatie. Er zijn in Nederland diverse scholen die een opleiding tot hrm management aanbieden. Vooral op de hogescholen en universiteiten is deze opleiding terug te vinden.  Zodra er steeds meer mensen geschoold worden om het personeelsbeleid bij te houden, zullend e bedrijven in Nederland steeds vitaler worden, waardoor er graag zaken gedaan wordt met Nederland door andere landen.

http://www.cbbs.nl/